Zmiany usposobienia i myślenia na starość

Istnieje wiele teorii tłumaczących zmiany usposobienia i myślenia na starość. Mówi się, że starcy dziecinnieją, że wiele ich cech miłych – zanika. Również przypuszczano, że inteli- 1 gencja obniża się gwałtownie na starość, ale studia nad tym zagadnieniem wykazały, że odchylenia te bywają minimalne.

Znamy jednakże ludzi, którzy dokonali największych wysiłków intelektualnych w wieku powyżej 70, a nawet 80 lat. Goethe ukończył ostatnią część Fausta, mając 83 lata Verdi skomponował Otella w 73 roku, a w 80 skończył Falstaffa Humboldt napisał swój Kosmos w wieku powyżej 80 lat. Tycjan miał 95 lat, gdy ukończył swe arcydzieło Bitwa pod hepanto, a 97 lat, gdy rozpoczął malowanie obrazu Zdjęcie Z krzyża. Żył 99 lat. Dzisiaj prawie wszystkie domeny wiedzy, nauki, sztuki, literatury, filozofii, a także polityki dostarczają nam przykładów ludzi wybitnych, którzy jeszcze około 80 roku życia pozostają aktywni i twórczy. Jeżeli to potraktować jako wskaźnik tendencji – przyszłość jest bogata w obietnice.

Starych łudzi jest i będzie coraz więcej. Dziś oblicza się, że w Europie stanowią oni przeciętnie około 12-14% ludności. Ale przewiduje się, że ten procent będzie wzrastał i niedługo dojdzie do zo°/o. A teraz proszę bardzo – odliczcie dzieci i młodzież studiującą, ile zostanie tych w wieku dojrzałym, którzy będą musieli pracować na tych zbyt młodych i na tych – z emeryturą? Problem staje się bardzo poważny. Wielu traktuje go jako jeden z największych problemów biologicznych drugiej połowy XX wieku.

Leave a Reply