Założenia dr Peret

Dr Peret wychodzi z założenia, że tlen i dwutlenek węgla stanowią dwa główne czynniki, które warunkują istnienie żywego organizmu. Odpowiedni stosunek ilościowy tlenu i dwutlenku węgla w krwi i w tkankach organizmu jest niezbędny dla prawidłowej czynności każdej komórki. Wiadomo, że z wiekiem maleje odsetek tlenu w krwi tętniczej, a jednocześnie narasta odsetek dwutlenku węgla. Ten odwrócony stosunek ilościowy obu tych gazów nie może nie mieć ujemnego wpływu na natężenie czynności metabolicznych komórek ustroju. A więc zmniejszający się z wiekiem dopływ tlenu do komórek, a równocześnie zwiększająca się ilość dwutlenku węgla powoduje pewne zaburzenia w przemianie materii odbywającej się w komórkach. Już nie tak sprawne, jak za młodu, błony komórkowe utrudniają dyfuzję gazów, zwłaszcza tlenu. Z wiekiem zmieniają się też właściwości fizykochemiczne tkanek – co też jest przyczyną utrudnień w przenikaniu tlenu do komórek. W rezultacie cały nasz ustrój ma mniejszą zdolność niż za młodu – do korzystania z dostarczanego przez płuca i skórę tlenu. Gdy kiedyś rozmowa zeszła na temat „Domu Matysiaków”, ioo dr Peret żachnął się: – „nie dam ani grosza, jeśli ten dom stanie w Warszawie ale dopomogę ile sił, gdy będzie na wsi czy w okolicach podmiejskich. Umieszczać starców w błocie powietrznym – jak lotnicy nazywają warstwy powietrza, okalające miasta – jest dobijaniem starych ludzi. Gdy będą mogli oddychać czystym powietrzem, bogatym w tlen, mogą żyć, odzyskać zdrowie i odpocząć po trudach całego życia”.

Leave a Reply