Współpraca z Walterem

Być może znają państwo z własnego doświadczenia lekarzy uparcie wmawiających pacjentom, u których nie da się znaleźć wyraźnej przyczyny choroby, że ich dolegliwości „mają podłoże psychiczne”. Dziś coraz rzadziej słyszy się takie „diagnozy”. Lekarze coraz powszechniej skłonni są zgodzić się z tezą, że psychiczny (a także fizyczny) stres może wpływać na każdy nasz organ, i nie lekceważą już takich pacjentów. W znacznym stopniu zawdzięczamy to właśnie Walterowi. On bowiem był jednym z pierwszych, którzy zaczęli rozpowszechniać pogląd o wzajemnym oddziaływaniu psyche i some. Wykazał, że nasz układ immunologiczny (odpowiedzialny za zdrowie fizyczne) oraz układ dokrewny (określający reakcje organizmu na stresy) bez przerwy „komunikują się” ze sobą, a zatem stan jednego musi bezsprzecznie oddziaływać na stan drugiego. Sądzę, że już niedługo sami się państwo przekonają, iż największą zaletą Waltera, a zarazem cechą, która czyni z niego wybitnego naukowca, jest zdolność intuicyjnego postrzegania bądź wyczuwania związków, których zwykło się nie dostrzegać.

Uważam współpracę z Walterem za punkt zwrotny w moich naukowych poczynaniach. Po uzyskaniu dyplomu rozpocząłem praktykę doktorancką w Badawczym Instytucie Onkologicznym imienia Sloana Ketteringa, gdzie jako jeden z pierwszych podjąłem badania nad chemioterapią oraz immunoterapią nowotworów. Wcześniej w terapii nowotworów stosowano jedynie metody radia – cyjne oraz chirurgiczne i osiągano znikome efekty. Po drugiej wojnie światowej pojawiło się sporo leków dość skutecznie powstrzymujących rozwój komórek rakowych. To z kolei przyczyniło się do opracowania różnych metod chemiotera- peutycznych, do dzisiaj z powodzeniem stosowanych w walce z licznymi odmianami nowotworów. Dalsze prace badawcze prowadziłem w Instytucie imienia Roswella w Buffalo, najstarszej onkologicznej placówce naukowej w Stanach Zjednoczonych, później zaś przeniosłem się do Richmond i objąłem kierownictwo fakultetu w Wyższym Studium Medycznym przy Uniwersytecie Stanowym w Wirginii.

Leave a Reply