WSPÓŁCZYNNIK BUFFONA CZ. II

Buffon twierdził, że człowiek dojrzewa w pierwszych 14 latach życia. Porównując długość okresu dojrzewania ludzi i zwierząt doszedł do wniosku na podstawie długości życia zwierząt, że długość życia człowieka powinna być 5-7 razy dłuższa niż jego okres dojrzewania. W uznaniu zasług Buffona liczby określające stosunek długości okresu dojrzewania i wzrostu do długości życia nazwano „współczynnikiem Buffona”.

Po Buffonie podjął tego typu badania Flourens (1794-1867), porównując również okres wzrostu i dojrzewania zwierząt z długością życia. Stwierdził on, że wielbłąd rośnie 8 lat, żyje zaś 40 lat, czyli 5 razy dłużej koń rośnie do 5 lat, a żyje 25 lat. Podobne wnioski wyciągnął z zestawienia zależności długości życia od okresu dojrzewania u innych ssaków. Np. pies jest dojrzały w wieku około 2 lat, krowa 3 lat, byk 4 lat, a żyją 5-7 razy dłużej. Flourens przyjmował, że okres ro śnięci a i dojrzewania-u ludzi trwa około 25 lat, czyli że powinni dożywać bardzo sędziwego wieku.

Tymczasem, mimo postępów wiedzy medycznej, ciągle jeszcze tacy długowieczni to „rarytasy”, Ale jeśli są tacy, którzy dożywają tego wieku, więc… nie jest to niemożliwe! Trzeba tylko umieć się starzeć. Zresztą, jak stwierdzają lekarze, bardzo mało ludzi umiera ze starości są to wprost niezmiernie rzadkie i nieliczne wypadki śmierć jest zwykle następstwem choroby. Prof. dr Robert Roessle z Berlina obliczył, że na 16 000 śmierci tylko jedna w tym mieście bywa spowodowana starością. Inni naukowcy obliczyli, że jedna śmierć ze starości przypada na 60 000 i więcej ludzi, zależnie od warunków środowiska i kraju.

Leave a Reply