WIEDZA SPOŁECZNA

Zdrowie jest słusznie uważane za najcenniejszy skarb. Ale zły stan zdrowia i osłabienie towarzyszą niestety bardzo często starości. Wzrastająca długowieczność ludności wymaga doskonalenia lecznictwa i… różnych pomocy technicznych, jak np. aparatów słuchowych, okularów, zębów sztucznych itp.

Najgorsze, że choroby związane ze starością są chorobami trudno uleczalnymi, ponieważ pojawiają się w wyniku degeneracji organizmu. Bardzo więc trudno usunąć przyczyny tych chorób. Zwykle od czasu do czasu wymagają leczenia szpitalnego, a potem… przechodzą w stan chroniczny. Zauważono, że w wielu krajach ponad połowa pacjentów szpitali psychiatrycznych przekroczyła 60 rok życia. Gruźlica i bronchit są częste u pacjentów powyżej o lat. Dziś dzięki antybiotykom wielu pacjentów można uratować przed katastrofą niemniej są oni osłabieni fizycznie, podatni na wszelkie choroby i wielu z nich spędza po 6-8 tygodni w szpitalu, i to po parę razy do roku. W Polsce np. ilość starszych ludzi w szpitalach wynosi 35-45<ł/o wszystkich chorych. Stąd też powstał nawet probiera zwany survivance médicale, czyli „życiem dzięki medycynie”.

Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który podjął ankiety socjologiczne. Studia socjologa Karola Bootha nad warunkami życia klasy robotniczej w Londynie dały pierwszą wielką ankietę, która stała się podstawą tego, co dziś nazywamy „wiedzą społeczną”. Znane prace socjologa Seebohraa Rowntree, prowadzone w mieście York, wzbogaciły znajomość warunków życia w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie ostatniego stulecia dzięki nim powstała słynna Fundacja Nuffield dla starców.

Od 20 lat prawie wszystkie kraje prowadzą ankiety dotyczące różnych aspektów życia społecznego. Jedna z ostatnich tego rodzaju ankiet, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, wykazała, że powodem ubóstwa rodzin w tym kraju są dwie podstawowe przyczyny: choroby – głównie żywiciela rodziny, trwające dłużej niż 6 miesięcy, i1- starość.

Leave a Reply