Walter Pierpaoli

Oczywiście to nie znaczy, że jestem zwolennikiem stosowania środków i metod, które nie zostały dostatecznie sprawdzone. Chodzi tylko o to, że z powodu sceptycyzmu wobec nowych rozwiązań nie zostają one objęte testami, gdyż urzędnicy decydujący o podziale funduszy wolą nie ryzykować i pozostają przy teoriach sprawdzonych i powszechnie akceptowanych. Dziesięciolecia praktyki lekarskiej i badań naukowych skłaniają mnie do wniosku, iż należy ułatwiać przeprowadzanie doświadczeń i testowanie nowych metod leczenia. W roku 1980 założyłem Fundację do Spraw Integracji Badań Biomedycznych, nazwaną w skrócie FIBER, którą stworzyła grupa naukowców dążących do promowania i finansowania badań nad procesami starzenia się organizmów. Podstawowym celem fundacji stało się finansowanie i popieranie interdyscyplinarnych programów badawczych. Ponadto FIBER postawiła sobie za cel szerzenie ducha partnerstwa i zacieśnianie współpracy między poszczególnymi ośrodkami. Należy bowiem pamiętać, że zwłaszcza wtedy, gdy brakuje funduszy, naukowcy strzegą tajemnicy swoich badań, co oczywiście nikomu dobrze nie służy, a najmniej cierpiącym pacjentom. Fundacja podjęła zatem próbę stymulowania swobodnej wymiany poglądów między naukowcami poprzez organizację sesji i konferencji naukowych oraz promowanie najciekawszych projektów badawczych młodych lekarzy.

Walter Pierpaoli jest właśnie jednym z tych, którzy zwrócili na siebie uwagę fundacji, a jego pobyt w Stanach Zjednoczonych umożliwił nam szczegółowe zapoznanie się z wynikami jego prac oraz nawiązanie ścisłej współpracy z innymi kolegami zajmującymi się tą samą tematyką.

Leave a Reply