W WARSZAWIE, ŁODZI…

W październiku 1960 r. również i Warszawa doczekała się swojej placówki geriatrycznej lub – jak nazywają ją mieszkańcy stolicy – „poradni odmładzającej”. Mieści się ona w budynku przychodni obwodowej przy ul. Elbląskiej 35 na Żoliborzu, Kieruje się tu ludzi w wieku podeszłym zarówno chorych jak i zdrowych. Leczenie chorych ze względu na ich wiek wymaga specjalnego postępowania, u zdrowych zaś próbuje się poprawić sprawność fizyczną i umysłową, zalecając odpowiednią dietę i tryb życia oraz stosując różne leki „geriatryczne”, m. in. nowokainę.

Najpierw przeprowadzono leczenie grupy dobrowolnie zgłaszających się osób z „Domu Weterana” oraz „Domu Rencisty” w Warszawie. Już po pewnym czasie stwierdzono u większości osób ogólną poprawę samopoczucia, zmniejszenie się dolegliwości związanych z podeszłym wiekiem i inne dodatnie skutki.

A co mówią sami pacjenci? Pani X, nie ukrywająca swoich 74 lat, miała częściowo sparaliżowaną prawą stronę ciała, a obecnie może już swobodnie poruszać prawą ręką i lepiej włada prawą nogą.

Pani Y, lat 69, która przed leczeniem byia apatyczna, teraz ma tyle energii i chęci do życia, że na wieczorkach towarzyskich nawet tańczy. Ponadto straciła też chroniczną chrypkę, która dręczyła ją od wielu lat.

Pan Z, lat 81 wprawdzie nie widzi i nie słyszy lepiej niż przed kuracją, ale jak twierdzi – „jest teraz lżejszy i łatwiej mu się poruszać”. Jego żona stała się „ruchliwsza i świeższa”, choć dolegliwości sercowe wciąż jeszcze nie ustępują.

Leave a Reply