Układ dokrewny oaz układ immunologiczny

Pozornie więc układ dokrewny, wytwarzający hormony niezbędne do rozwoju i funkcjonowania organizmu, oraz układ immunologiczny, złożony z komórek zwalczających infekcje, funkcjonują całkowicie niezależnie. W rzeczywistości jednak istnieją między nimi silne powiązania. Podobnie jak różnobrzmiące i wykonujące różne partie instrumenty tworzą w efekcie jednobrzmiący, zharmonizowany utwór. Wielu naukowców wciąż jest przekonanych, że oba te układy są całkowicie odrębne. Myślę, że szczęśliwie się złożyło, iż stosunkowo wcześnie udało mi się dostrzec wskazane wyżej powiązania. To z kolei było pierwszym krokiem na drodze do odkrycia znaczenia szyszynki, organu zarządzającego funkcjami ludzkiego organizmu. Współzależności między opisanymi dwoma układami pozwoliły mi zrozumieć mechanizmy procesów starzenia się i odkryć sposoby ich powstrzymywania. Postaram się jednak przybliżyć czytel nikom wszelkie zakręty i wiraże, jakie musiałem pokonać, by dojść do ostatecznych wniosków.

Ludzie, którzy nie mają wiele wspólnego z nauką, rzadko mogą zajrzeć w „kuluary” i zobaczyć, co naprawdę leży u podstaw wielkich naukowych osiągnięć. Jeśli opisuje się jakieś odkrycie w czasopismach popularnonauko wych, autor artykułu skupia się zazwyczaj na samym dokonaniu i jego istocie, pomija zaś milczeniem całą mrówczą, żmudną pracę, która do niego doprowadziła. Sądzę, że warto jednak odtworzyć twórczy wysiłek, i to nie tylko dlatego, że wszyscy naukowcy zasługują na szacunek, ale również z tego powodu, że często przedstawienie samej drogi może być znacznie ciekawsze niż tylko prezentacja efektu końcowego. Być może uda mi się to pokazać w tej książce.

Leave a Reply