TEST NA CIŚNIENIE

Sprawą bardzo skomplikowaną jest regulacja ciepła w organizmie, którą kieruje ośrodek mózgowy. W nim to odbywa się koordynacja ruchu mięśni, krążenia krwi, oddychania i pocenia się – niezbędnych do utrzymania stałej, normalnej ciepłoty. U osobników starzejących się ta zdolność koordynacyjna jest zachwiana lub zanika. Stąd – tracą ciepłotę, podczas gdy osobniki młode szybko przystosowują się do otoczenia, bo koordynacja w ośrodku mózgowym działa u nich bez zarzutu.

Podobnie jest z wrażliwością na ciśnienie atmosferyczne. Naturalnie, że znowu szczury bohatersko podjęły się odsłaniać własne i nasze tajemnice. W laboratorium żyją one pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym (760 mm słupa rtęci). Jeśli dla celów doświadczalnych zmniejszy się im to ciśnienie o połowę, co odpowiada ciśnieniu na wysokości około 6000 m nad poziomem morza, jeszcze się żadnych reakcji u szczurów nie zauważy. Dopiero po obniżeniu ciśnienia do 250-500 mm, tj. do takiego, jakie panuje na najwyższych szczytach Himalajów, spada u nich temperatura ciała. Lecz szczur młody przystosowuje się po 1-2 dniach jego ciepłota wraca do normy, przemiana materii normalnie przebiega. Starsze szczury natomiast potrzebują na ten okres przystosowania się więcej czasu, a wiele z nich nie może wcale odzyskać normalnej temperatury ciała.

Leave a Reply