Szyszynka

Nasze badania wykazały niezbicie, że organem odpowiedzialnym za sterowanie procesami starzenia się jest szyszynka, gruczoł wielkości śliwki umiejscowiony w mózgu. Szyszynka dopiero w ostatnich latach została objęta dokładniejszymi badaniami, chociaż jest znana od dawna. Na przykład Hindusi nadają szyszynce znaczenie mistyczne i często nazywają ją „trzecim okiem”. W pewnym sensie to określenie jest bardzo trafne. Szyszynka bowiem zawiera komórki pigmentowe analogiczne do tych, które znajdują się w naszych oczach oraz reaguje na światło. Gruczoł ten, niczym prawdziwy zegar, zawiaduje mechanizmem snu i czuwania, który w literaturze fachowej zwykle jest nazywany dobowym rytmem biologicznym. Szyszynka reguluje cykliczne zmiany funkcjonowania organizmu poprzez hormon zwany melatoniną, wytwarzany przede wszystkim podczas snu.

Ale na tym nie kończą się jej zadania – zarządza ponadto wszelkimi cyklami życiowymi, co najlepiej zauważyć na przykładzie świata zwierząt, których naturalne rytmy nie są zakłócane przez czynniki zawnętrzne. Wiosną szyszynka budzi u zwierząt instynkty płciowe, sygnalizując w ten sposób, że nadeszła pora łączenia się w pary. Pod koniec lata ten sam gruczoł daje ptakom sygnał, iż nastał czas migracji. Co więcej, pełni rolę wewnętrznego układu nawigacyjnego, dzięki któremu ptaki nie tracą orientacji podczas długich przelotów. Kiedy zaś nadchodzi zima i dni robią się coraz krótsze, to również szyszynka daje niektórym zwierzętom impuls do szukania bezpiecznego schronienia na okres snu zimowego. Po kilku miesiącach, gdy wraca wiosna, szyszynka budzi je z letargu.

Leave a Reply