Szyszynka – dalszy opis

U człowieka gruczoł ten odgrywa tylko z pozoru mniejszą rolę. można go bowiem nazwać nadrzędnym regulatorem. To szyszynka steruje działaniem wszystkich pozostałych gruczołów, więc pośrednio wpływa na stan każdej komórki naszego organizmu. Steruje zarówno dobowym, jak i okresowym cyklem wytwarzania hormonów, pełni zatem kluczową rolę w naszym rozwoju, od najwcześniejszego dzieciństwa do starości.

Szyszynka – jak już wspomnieliśmy – wytwarza hormon zwany melatoniną. U ciężarnych kobiet melatonina nadzoruje rozwój płodu, przedostając się poprzez łożysko. U noworodków produkcja tego hormonu rozpoczyna się w trzecim lub czwartym dniu życia, lecz od chwili narodzin otrzymują go w odpowiedniej dawce wraz z mlekiem matki. Przez cały okres dzieciństwa szyszynka wytwarza bardzo duże ilości melatoniny. W miarę dojrzewania jej poziom spada, co stanowi sygnał dla organizmu do zwiększenia aktywności innych hormonów. Później, wraz z upływem lat, produkcja melatoniny stopniowo maleje, spadając gwałtownie mniej więcej w wieku pięćdziesięciu lat. U człowieka sześćdziesięcioletniego szyszynka wytwarza zaledwie połowę tej ilości melatoniny, co u dwudziestolatka. Nie przypadkiem więc, w miarę zmniejszania się poziomu melatoniny, zaczynamy odczuwać coraz wyraźniejsze oznaki starzenia się.

Objawy, które postaramy się wyjaśnić szczegółowo w dalszych rozdziałach, przekonały nas, że stałe obniżanie produkcji melatoniny wiąże się nierozerwalnie z nasileniem procesów starzenia się, jak gdyby nasz zegar biologiczny zaczynał się rozregulowywać. Oczywiste, że jeśli nadrzędny regulator stopniowo traci swą zdolność utrzymywania równowagi w organizmie, to wpływa to negatywnie na wszystkie pozostałe organy. Następuje więc proces załamywania się poszczególnych układów i funkcji organizmu, co prowadzi do nasilenia się chorób, niedołężnienia i śmierci. Starość u niektórych z nas występuje wcześniej, u innych – później, lecz nawet najzdrowsi staruszkowie muszą jej w końcu ulec. Jakże niewiele osób cieszy się dobrym zdrowiem i kondycją przez wiele lat, a tylko nieliczni potrafią w pełni wykorzystać swój życiowy potencjał.

Leave a Reply