ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA O STARCACH

Fakt, że coraz więcej ludzi osiąga wiek starczy nie jest niczym innym jak „powrotem do natury”. Człowiek jest jednym z najdłużej żyjących stworzeń i śmierć przedwczesna musi być traktowana jako „przeciwna naturze” – tak o tym mówi w specjalnym studium Światowa Organizacja Zdrowia, i Liczba osób, leciwych, żyjących w krajach europejskich jest ustalona przez statystyki SOZ, które wykazują, że powyżej,, 6o lat ma obecnie przeciętnie około 14% ludności (Monaco – ?2,9%, Francja 17%, Anglia 15,9°/», Austria i Belgia IJ,6°/OJ na 25 państw wymienionych najmniej starych ludzi ma Jugosławia – 8,9°/<>, Rumunia – 8,2% i Turcja – 6%).

Wiele państw nie podjęło dotąd wysiłków, aby rozwiązać problemy medyczne, socjalne i ekonomiczne związane ze stałym wzrostem ilości osób w starczym wieku. Prace tą kie prowadzi rada specjalistów przy SOZ, zbierająca się w Oslo.

Podstawowe założenia i wskazówki sformułowane przez tę radę są następujące. Należy przeprowadzić ankiety, aby zorientować się, czy wycofywanie się z pracy nie ma fatalnego wpływu na stan zdrowia starców określić normy zdolności fizycznych i umysłowych odpowiednich do różnych czynności zawodowych, normy, które mogłyby w pełni odpowiadać wiekowi podeszłemu ustalić, jakie są w Europie potrzeby osób starszych w dziedzinie odżywiania ulepszyć akcję szkolenia sanitarnego w związku z problemami związanymi ze starzeniem się ludzi prowadzić dokładną statystykę chorób starczych.

Dla! zorientowania się w możliwościach kontynuowania pracy należy przedstawić osobom starszym, pragnącym pracować nadal – listę nowych zajęć, najbardziej stosownych do ich wieku i ewentualnie do wykonywania w częściowym wymiarze godzin.

Rada uważa, że najbardziej odpowiednie dla osób starszych są mieszkania na parterze. Należy szczególnie unikać położenia mogącego być przyczyną wypadków, mianowicie ruchliwych ulic łub nieodpowiednich warunków w samym zabudowaniu i otoczeniu domu. Mieszkania dla osób starszych powinny być tak troskliwie pomyślane, aby uwzględniały przyzwyczajenia starych ludzi. Trzeba pamiętać, że osoby starsze nie mogą żyć w izolacji.

Leave a Reply