Stulatkowie w Gruzji

Słyszeliście pewnie o słynnym gruzińskim chórze starców? Najmłodsi z chórzystów muszą mieć too lat, wyżej wiek jest nieograniczony. Chór stulatków daje liczne koncerty, ciesząc się dużym powodzeniem i opinią wysokiego poziomu artystycznego śpiewa przede wszystkim stare pieśni ludowe Kaukazu. Gdy spojrzeć na fotografię członków chóru, to prawie żaden nie wygląda na 100 lat, a wielu nie dałoby się więcej jak 40. W chórze biorą udział tylko mężczyźni.

O Gruzji warto jednak opowiedzieć coś więcej. Jest ona krajem uprzywilejowanym przez naturę. Rejon podzwrotnikowy omywany i odświeżany bryzgami fal Morza Czarnego, o klimacie łagodnym, wielkiej ilości gorących źródeł mineralnych, z wielkimi równinami urodzajnej gleby, gęstymi lasami pokrywającymi wysokie i piękne zbocza Gór Kaukaskich. Warunki klimatyczne, przyrodnicze i wiele innych sprzyjają długowieczności.

Na 4 miliony obywateli tego kraju żyje obecnie 1060 osób w wieku od 90-125 lat i to kobiety. Gruziński Instytut Higieny Przemyslo- wej i Chorób Zawodowych przeprowadził wśród nich ankietę. Wyniki ankiety byty rewelacyjne.

Wśród tysiąca badanych wszyscy byli małżonkami. Niektórzy wiedli spokojne życie rodzinne przez 50-80 lat bez przerwy. Z badań statystycznych przeprowadzonych w wielu innych państwach wynika, że nieżonaci i niezamężne żyją krócej szczęśliwe, dobre małżeństwo i spokojne życie rodzinne sprzyja długowieczności.

Prof dr Cz. Z. Pitskhelauri i inni, badając wyniki ankiety, doszli równocześnie do następującego wniosku: „dzieciństwem i naiwnością byłoby wierzyć, że najlepszym środkiem do osiągnięcia długiego życia jest bezczynność. Fakty dowodzą czegoś wręcz przeciwnego niebieskie ptaki nigdy nie żyły długo. Tylko praca daje poczucie żywotności, pomaga w pomnażaniu sił i energii tak fizycznych, jak i psychicznych”.

Leave a Reply