Starość jest piekłem kobiet

La Rochefoucauld nieważ u człowieka największą rolę krwiotwórczą i regeneracyjną odgrywa szpik kości płaskich i kręgów oraz śledziona, wobec tego miazgę z ludzkiej śledziony lub szpiku wstrzykiwał Bohomolec cielętom lub koniom. Od nich też potem pobierał surowicę, którą wstrzykiwano tysiącom ludzi jako czynnik pobudzający wytwarzanie krwi w organizmie i wzmagający zdolności regeneracyjne, szybsze gojenie się ran, szybszy powrót do zdrowia,

Bohomolec odkrył swoją surowicę w 1925 r., urodził się w 1881, umarł w 1946 r. Przecież to nie tak dawnoI To on twierdził, że normalny wiek człowieka jest pomiędzy 120 a 150 rokiem życia. Wcześniejsza śmierć jest nienaturalna, jest krzywdą lub przypadkiem. Książka Bohomolca pt. Przedłużanie Życia jest dotąd jednym z ciekawszych, dość popularnych dzieł z zakresu gerontologii. Przyczyną zmian starczych – wg Bohomolca – mogą być zaburzenia fizykochemiczne w starzejących się tkankach. Starsze tkanki są uboższe w wodę niż młodsze, z wiekiem nagromadza się w nich wiele rozmaitych odpadków przemiany materii, np. sole wapnia, tak dziś „modny” cholesterol („Jedzcie margarynę, bo masło i in. tłuszcze zwierzęce zawierają cholesterol” – pouczają naukowo reklamy margaryny, olejów i tłuszczów roślinnych). Poza tym w starych tkankach gromadzą się niepotrzebne barwniki jak np. lipo- fuscyna zwana „barwnikiem starczym”, a także różne trudno rozpuszczalne białka, jak amyloid, keratyna itp.

Leave a Reply