STARCY I NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI

Z punktu widzenia społecznego istotnym problemem jest również roztoczenie odpowiedniej opieki nad ludźmi starymi, którzy z racji swego wieku podlegają nieraz nieszczęśliwym wypadkom. Tak np. spośród 869 osób, które uległy w Irlandii w latach 1955/56 śmiertelnym wypadkom drogowym, aż 27% stanowili ludzie w wieku powyżej 65 lat. Spośród 19 419 rannych – było starców 9,6°/o.

Sprawa ta zainteresowała gerontologów i geriatrów, toteż poddali szczegółowemu badaniu 304 osoby obojga ‚płci po 65 roku życia, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Okazało się, że przyczyną wypadków były: upadek, ruch uliczny, ogień i „różne”. Śmierć naturalna jest bardzo rzadka. Najczęściej spotyka się śmierć przedwczesną. Na podstawie analizy tych wypadków wysnuto następujące wnioski:

– 1. Należy strzec starych ludzi przed ogniem, a także przed prądem elektrycznym.

– 2. Kierowcy powinni pamiętać, że starzy ludzie na drodze są równie niebezpieczni jak dzieci.

– 3. Doświadczenie uczy, że stary człowiek może upaść bez żadnej widocznej przyczyny i zrobić sobie przy tym krzywdę.

– 4. Starzy ludzie mają zwolniony refleks, a także nieraz popadają w omdlenie lub zamroczenie dlatego też nie powinni stać w wyeksponowanych miejscach, nie powinni jeździć rowerem (pamiętajmy, że to Irlandia 1), a i inni powinni uważać, gdy obok starców przechodzą, przejeżdżają lub stoją.

– 5. Starcy leżący w łóżku muszą mieć odpowiednią opiekę. Łatwo o wypadek, gdy wstają z łóżka.

– 6. Parkiety, podłogi, linoleum nie mogą być śliskie tam, gdzie są starzy ludzie. 30% wypadków, i to tych najczęstszych – było spowodowanych nie tyle wiekiem, co chorobą, niedomaganiem, kalectwem (np. krótkowzroczność). A to też warto wziąć pod uwagę.

Leave a Reply