Sposób regulacji zegara biologicznego

Nasze badania wykazują jednak, źe jest możliwe powstrzymanie procesu starzenia się w dowolnym momencie. Odkryliśmy sposób regulacji (czy też naprawy) zegara biologicznego. Jesteśmy przekonani, że odtworzenie biologicznego potencjału tkwiącego w ludzkim organizmie zapewni człowiekowi sto dwadzieścia, a może nawet więcej lat życia. Oczywiście, nie staniemy się nieśmiertelni, lecz będziemy mogli znacznie przedłużyć życie, a co więcej, owe dodatkowe lata wcale nie będą oznaczały tak zwanej spokojnej starości, równoznacznej powolnemu dogorywaniu w pustych domach, szpitalach bądź zakładach opieki społecznej. Będzie to prawdziwie radosny i w pełni produktywny okres, który większość z nas zaliczy do najpiękniejszych lat swego życia.

By zrozumieć, jak należy „naprawić” nasz zegar biologiczny, musimy określić przyczyny psucia się jego mechanizmu. W dalszych rozdziałach omówimy je szczegółowo, teraz warto jednak wymienić te najważniejsze. Otóż my, ludzie, jesteśmy wysoko zorganizowanymi istotami, które w odróżnieniu od swoich niższych braci, zwierząt, przekroczyły biologiczną tylko rolę, jaką wyznaczyła nam natura. Potrafimy myśleć abstrakcyjnie, tworzyć, stawiać sobie cele i je osiągać. Jednak z naturalnego punktu wadzenia człowiek ma w Życiu tylko jedno zadanie: reprodukcję. Co za tym idzie, po osiągnięciu pewnego wieku i dokonaniu, przynajmniej w teorii, aktu reprodukcji, stajemy się dla tejże natury zbędni. Jej bowiem nie obchodzą nasze marzenia i plany, których nie zdołaliśmy jeszcze zrealizować. Być może brzmi to brutalnie, lecz jeśli się dobrze zastanowić, taki obraz jest w pełni logiczny, dotyczy zresztą nie tylko ludzi, lecz wszystkich stworzeń. Na przykład łosoś kończy życie zaraz po złożeniu ikry, samice ośmiornic zagładzają się niemal na śmierć po dokonaniu aktu reprodukcji, a samce myszy workowatych spokrewnionych z kangurami zdychają tuż po okresie godowym. Widzimy więc, że natura obchodzi się z nami znacznie łagodniej niż z niektórymi gatunkami zwierząt. Po zakończeniu okresu płodności ludzie mają przed sobą jeszcze trochę lat życia, ale zazwyczaj są to lata postępującej degradacji.

Leave a Reply