ROŻNE ASPEKTY PROBLEMU STAROŚCI

Obecne ruchy populacyjne w Europie wskazują na to, że procent osób obarczonych dziećmi poniżej 15 lat i dorosłymi powyżej 65 lat pozostanie prawdopodobnie stały jeszcze przez około 20 lat, gdyż zmniejszenie się procentu dzieci poniżej 15 lat będzie zrównoważone wzrostem procentu dorosłych powyżej 6j lat. Gdyby dorośli starzejąc się mogli zachować całą swoją aktywność, nie byłoby tego trudnego problemu ekonomicznego, przed którym stoją wszystkie państwa. Niestety, niedomagania i choroby osób w starszym wieku zmniejszają ich produktywność.

W poszczególnych państwach problem ten jest różnie roz- i wiązywany. W ustroju socjalistycznym ciężar zaopatrzenia starców przejmuje państwo za pomocą powszechnego systemu emerytur (rent), w ustroju kapitalistycznym sprawa ta podlega w dużej mierze prywatnej i społecznej działalności charytatywnej, istnieją również pewne formy emerytur. ,

Uposażenia emerytalne są związane z wiekiem emeryta, liczbą przepracowanych lat i otrzymywanym dotąd wynagrodzeniem. Wysokość emerytury jest różna w różnych krajach. Mówi się teoretycznie, że najniższa nawet emerytura musi jednak zapewniać minimum konieczne do życia, musi zaspokajać potrzeby emeryta niemniej jednak w wielu państwach istniejące emerytury nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb, ludzi starych. Z drugiej strony, w krajach, gdzie ludzie cale życie składają pieniądze, by na starość żyć z renty, i ten system zawodzi podczas okresów wahań i inflacji.

Leave a Reply