Przestrzeń pozakomórkowa

Równocześnie w obu masach – komórkowej i elektrolitowej – poziom wartości biologicznych, posiadanych i wypracowanych przez ustrój, obniża się. A to obniżenie powyżej dopuszczalnych granic prowadzi do powstawania zaburzeń, kończących się często śmiercią.

Przestrzeń pozakomórkowa jest jakby kolebką życia komo- rek, odgrywając główną rolę w tworzeniu się naszych tkanek i narządów. Toteż w uszkodzeniu substancji międzykomórkowej należałoby doszukiwać się przede wszystkim genezy procesów zwyrodnienia, włącznie ze starością. A że w odżywianiu komórek największą rolę odgrywają soki komórkowe i krew dowożąca tlen oraz odprowadzająca dwutlenek węgla, więc dr Peret do tych kilku czynników biologicznego charakteru przywiązuje największą wagę. Peret wymienia – poza racjonalnym odżywianiem starych ludzi – przede wszystkim oszczędzanie narządu oddechowego. A więc zaleca gimnastykę „oddechową”, zachowanie fizycznej sprawności ustroju i… korzystanie możliwie najintensywniejsze z czystego powietrza. Radzi – nie tylko zorganizowanie ludziom starym ich wolnego czasu, ale i indywidualne traktowanie ich godzin pracy. Wielu ludziom starym – wg Pereta – trzeba dawać pracę w ograniczonym wymiarze godzin, a często i w nowo wyuczonym kierunku. Dr Peret wszystko to nazywa profilaktyką zdrowia w skali społecznej, twierdząc, że tak dla społeczeństw, jak i dla każdego człowieka jest to jedna z najważniejszych spraw. Tak więc na różnej drodze różni uczeni dochodzą do podobnych lub tych samych wniosków praktycznych.

Leave a Reply