Praca odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka

Łatwo opanowują nowe procesy wytwórcze i metody pracy, o ile wiążą się one i są oparte na ich dawnym doświadczeniu, ale dużo trudniej przyjmują rzeczy zupełnie nowe lub zupełnie różne od ich dotychczasowej pracy i doświadczenia. Musi się im dać wiele czasu, aby pozbyli się starych przyzwyczajeń i nabrali nowych. W skali społecznej zatrudnienie ludzi starych ma więc swe strony dodatnie i ujemne. Ale niezależnie od aspektów ekonomicznych należy rozpatrzyć to zagadnienie także z punktu widzenia jednostki.

Jest pewne, że wiele kobiet i mężczyzn kontynuuje pracę pomimo emerytalnego wieku. Wielu z nich pracuje, by zarobić na życie, a nie dla samej przyjemności pracowania, są jednak i tacy, którzy nie chcą się pracy wyrzec z innych pobudek.

Praca odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka daje możliwości wykazania się, przeświadczenie, że się jest potrzebnym i użytecznym dla społeczeństwa. Dla człowieka, który ma wąskie specjalistyczne zainteresowania, przejście na emeryturę oznacza często katastrofalne zawalenie się całego jego świata. Nic więc dziwnego, że proporcjonalnie ilość pracujących po siedemdziesiątce jest dużo wyższa wśród wolnych zawodów i ludzi z wysokimi kwalifikacjami niż wśród innych kategorii pracowników.

Leave a Reply