POMOC JEST POTRZEBNA

Trzeba pamiętać, że rentę w Polsce pobiera około 1192 tysięcy osób. W domach dla rencistów znajduje się około 20 000 osób (dane z 1960 r,). Niemało rencistów pracuje nadal w swoim starym lub nowym, mniej męczącym zawodzie, wielu pracuje społecznie.

Wielu starych ludzi, szczególnie samotnych, chce być potrzebnych, chce, a nawet musi zarobkować. Ludzie ci mogliby oddać nieocenione usługi w wielu dziedzinach, gdyby skierowano ich do właściwej pracy. Wiele kobiet np. mogłoby pomagać dzieciom w nauce, w gospodarstwie domowym, opiekować się chorymi, mieszkaniem itd.

Wydaje się, że dobrym wyjściem z sytuacji byłoby powołanie społecznego pośrednictwa pracy, związanego organizacyjnie np. ze Społecznym Komitetem Pomocy, jak to niejednokrotnie zresztą proponowała prasa codzienna. Kto wie, czy ta forma pomocy społecznej nie jest potrzebniejsza dla wielu niż zapomoga, po którą wstydzą się wyciągnąć rękę.

Dla starców otrzymujących niskie renty Polski Komitet Pomocy Społecznej wspólnie z wydziałami opieki społecznej rad narodowych zorganizował w kraju około 150 punktów żywienia dla około 3500 rencistów i podopiecznych. Te punkty to przeważnie stołówki przy zakładach pracy, ale także i bary mleczne, i zakłady gastronomiczne (restauracje).

I tak np. stołówka Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej wydaje obiady dla 120 rencistów. W 1958 r. zapadła uchwała Centralnej Rady Związków Zawodowych zobowiązująca wszystkie stołówki pracownicze, aby w miarę możliwości technicznych wydawały rencistom obiady, szczególnie zaś tym, którzy byli kiedyś pracownikami danego zakładu, a także pozostają nadal członkami związków zawodowych.

Leave a Reply