PANI BLANC MA 108 LAT

Pani Blanc, Francuzka, mimo 108 lat życia czuje się bardzo młodo nie jest konserwatywna, przeciwnie chce iść z duchem czasu i żyć jeszcze długie lata. Ostatnio po raz pierwszy le- data samolotem, by odwiedzić swoją rodzinną wioskę, Puyla- rens, niedaleko Tuluzy, i bardzo żałowała, że tak późno zaczęła używać tego środka lokomocji jest przecież o wiele wygodniejszy od samochodu czy kolei. Co prawda, ostatni raz pani Blanc musiała odwiedzić Puylarens dyliżansem, bo żaden inny środek lokomocji nie był jeszcze wówczas dostępny.

Gdy pani Blanc miała 47 lat, tj, na przełomie XIX stulecia, statystyka nie dawała jej wiele szans przeżycia tego. „poważnego wieku”. Wówczas bowiem przeciętnie we Francji ludzie nie żyli dłużej niż 45 lat. Gdy zaś kończyła 67 rok życia, statystyka pozwalała już żyć przeciętnie 58 lat, ale ona jakoś nigdy nie zwracała uwagi na… statystykę. Robi to zresztą do dziś bo obecnie gdy pani Blanc obchodzi swoje 108 urodziny (w 1961 r.), przeciętny wiek we Francji wynosi około 66 lat.

W każdym razie pani Blanc, żyjąc ponad sto lat, i to na przełomie dwóch wieków, musi stwierdzić zgodnie ze statystyką, że w 1960 r. Francuzi przeciętnie żyją prawie dwa razy dłużej niż w wieku ubiegłym a osobiście nieraz zauważa, że widuje obecnie o wiele więcej starszych osób niż za czasów swojej młodości, to jest w wieku dziewiętnastym. „Wiek XX – mawia – należy do starych ludzi” i ma rację. Bo kobiet w wieku 70-80 lat jest we Francji obecnie ponad półtora miliona (1550 000), a mężczyzn w tymże wieku prawie milion (9jo 000).

Leave a Reply