Ośrodek brukselski

Ośrodek brukselski nie wypisuje swoich starych pacjentów 2e szpitala wcześniej, zanim nie potrafią sami słać sobie łóżek, myć się, jadać i być w jakiś sposób pożytecznymi kobiety np. uczą się tu dziewiarstwa, szycia, mężczyźni – uprawy ogródków, drobnych napraw domowych, mechanicznych itp.

W ośrodku są radia, telewizory, kino, biblioteka, gazety. Pacjenci są dzięki temu zorientowani w aktualnych sprawach i nie czują się obco czy to w środowisku rodzinnym, do którego wracają po długiej chorobie i rekonwalescencji, czy to w domu wypoczynkowym lub domu rencistów, gdzie mieszkają już jako zdrowi ludzie. Przy tym wszędzie mogą być pożyteczni, bo są sprawni i aktywni przestają być ciężarem, nie wymagają opieki, sami natomiast mogą się opiekować dziećmi, domem, spełniać wiele usług, a nawet w zależności od umiejętności – zarobić.

Ośrodek brukselski nazwał swoją metodę „reedukacją funkcjonalną” i choć – jak twierdzi – nie wnosi ona nic specjalnie nowego do wiedzy medycznej, jest ogromnie ważna z punktu widzenia humanitarnego i społecznego, ponieważ stwarza możliwości powrotu do zdrowia i do niezależnego życia wielu starym ludziom, którzy nieraz już lata całe nie opuszczali swoich łóżek. Reedukacja funkcjonalna realizowana z wiarą, energią i cierpliwością daje rzeczywiście nadzwyczajne wyniki.

Leave a Reply