Nawoływania lekarzy do tworzenia osobnych szpitali dla ludzi starych

Dużą pomocą dla starych ludzi są też specjalne warsztaty, w których, gdy chcą, mogą pracować w częściowym wymiarze godzin za odpowiednią opłatą. We wszystkich prawie państwach dużym obciążenietn szpitali są chorzy w podeszłym wieku. Np. Paryż rozporządza 6976 łóżkami dla chorych dorosłych, z tego 500 łóżek zajmują chronicy, a 1000 łóżek – starcy. Przeszło 22% liczby łóżek nie , jest użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to dobrze ani dla pacjentów, ani dla szpitala. Starym ludziom po- ‚ trzebna jest specjalna opieka, spokój, cisza, .specjalne leczenie. Rzadko kiedy stary człowiek choruje tylko na jedną chorobę C2ęsto jest nieuleczalnie chory. Chorzy staruszkowie są bardzo kłopotliwi dla szpitali przeznaczonych na leczenie dorosłych ludzi w ogóle, a nie specjalnie tylko starych. Ci bowiem chorują długo, wymagają mnóstwo czasu i opieki, a niektórzy nie chcą opuszczać łóżka szpitalnego, bo nie zawsze mają gdzie się udać. Nieraz nawet i słaba opieka szpitalna jest o wiele lepsza od tej, którą mogą uzyskać poza szpitalem.

Stąd nawoływania lekarzy do tworzenia osobnych szpitali dla ludzi starych, osobnych domów dla ludzi starych i specjalnej opieki społecznej – usług dla ludzi starych.

Jest – niestety – rzeczą częstą w ?wiecie, i to w najzamożniejszych nawet krajach, że rodziny nie chcą przyjmować swoich starców, wyleczonych czy częściowo wyleczonych, do swoich mieszkań. Szczególnie – mieszkańcy miast. Nowoczesne, małe mieszkanka nie zostawiają miejsca dla babć i dziadków, ‚ często i wtedy, gdy są zdrowi i mogą być pożyteczni, a cóż dopiero – gdy są chorzy. Niestety – taka jest prawda – i rzeczywistość. Jedno z polskich przysłów mówi: „jedna matka wychowa ośmioro dzieci ale ośmioro dzieci nie utrzyma jednej matki”. ‚

Leave a Reply