MIASTECZKO OSÓB STARSZYCH

„Starość nie zależy od lat, ale od otoczenia” – taka jest powszechna opinia w Danii. W sercu ruchliwego miasta, jakim jest Kopenhaga, znajduje się „De Gamles By”, to znaczy „miasteczko osób starszych”. Tam wiodą swój żywot, regulowany potrzebami, zdolnościami i zainteresowaniami, mieszkańcy, z których żaden nie ma mniej niż 60 lat, a wielu dobiega setki.

Wysoki mur oddziela miasteczko od reszty stolicy. Nie z powodu chęci odizolowania jego mieszkańców, lecz by świat zewnętrzny nie wdzierał się do tego schronienia, gdzie życie płynie wolniej i spokojniej.

„De Gamles By” został wybudowany po II wojnie światowej przez władze miejskie Kopenhagi, aby stworzyć schronienie dla ludzi, którzy chcą prowadzić życie półaktywne. 1560 mieszkańców żyje tu pod stałą opieką. Stolica zaś osiągnęła dwie korzyści: dała ludziom starym podstawy do życia i opróżniła szpitale, które wielu z nich zajmowało tylko dlatego, że po wyleczeniu nie miało gdzie się podziać.

Miasteczko jest podzielone na dwa sektory. W pierwszym są stare budynki, zajęte przez lokatorów, z których każdy ma oddzielny pokójf wspólne zaś są: sala jadalna i salon wypoczynkowy. Samotne osoby otrzymują rentę stanowiącą wspólny fundusz, który zapewnia utrzymanie i opiekę. Każdy zatrzymuje poza tym pewną sumkę na własne wydatki. Odży- wianie jest bardzo dobre, a jeśli wspólny fundusz nie wystarcza, deficyt pokrywany jest przez miasto lub rząd.

Leave a Reply