Melatonina sprawia cud – dalszy opis

Napisaliśmy tę książkę z kilku powodów. Po pierwsze, pozostajemy pod ogromnym wrażeniem naszego odkrycia, dającego potencjalne możliwości wydłużenia i polepszenia jakości życia. Chcemy się podzielić tą wiedzą ze wszystkimi, którzy zechcą nas posłuchać. Uważamy ponadto, że należy to uczynić właśnie teraz, a nie za dziesięć czy dwadzieścia lat. Niektórzy z kolegów zarzucą nam z pewnością przedwczesny entuzjazm. Melatonina nie przeszła jeszcze całej serii „oficjalnych” testów, obejmujących między innymi długotrwałe kliniczne badania na ludziach. Odpowiadamy więc szczerze: zanim to nastąpi, zanim melatonina (która, jak już wspomnieliśmy, jest już dziś dostępna w wielu aptekach) zostanie poddana szczegółowym testom i zostanie uznana przez czynniki oficjalne za lek dopuszczony do produkcji i dystrybucji, dla większości z nas będzie już za późno.

Osiągnięcia nauki (często z konieczności) są niekiedy dopiero po latach udostępniane szerokiemu ogółowi. Dzieje się tak zwłaszcza w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie czasami musimy czekać całe dziesięciolecia na opub- likowanie naszych nowych tez i teorii. Dobrym przykładem mogą być niekwestionowane obecnie związki między dietą a zachorowalnością na raka bądź chorobę wieńcową. Jeśli jesteś w średnim wieku, tak jak my, to dobrze wiesz, że nie stać cię na luksus czekania jeszcze dwudziestu lat. Walter jest energicznym sześćdziesięciolatkiem, ostatnio ożenił się po raz drugi, ja natomiast przekroczyłem siedemdziesiątkę, mam wspaniałą żonę, szóstkę dorosłych dzieci i sześcioro wnucząt. Obaj więc mamy po co żyć: prowadzimy intensywny tryb życia, kierujemy niezwykle interesującymi badaniami i chcielibyśmy zajmować się tym tak długo, jak długo będzie to możliwe. Zatem, jeśli pragniemy zahamować u siebie procesy starzenia się. by dalej kontynuować nasze prace na temat jesieni życia, musimy zacząć już teraz. Nie wolno nam zwlekać. Nie rńożemy czekać aż melatonina przejdzie wszelkie możliwe testy i stanie się oficjalnie uznanym lekiem, Z tego też powodu uważamy, że byłoby niestosowne zatajanie naszego odkrycia przed opinią publiczną.

Poza tym, z wielu powodów uważamy, że gdy chodzi o melatoninę należy przedstawić całą sprawę społeczeństwu, by naciski samych zainteresowanych spowodowały reakcję lekarzy, autorytetów medycznych i odpowiednich instytucji.

Leave a Reply