MAŁPY WORONOWA

Sergiusz Woronow, rosyjski fizjolog, a zarazem chirurg, który pracował w College de France w Paryżu był młodszy od Miecznikowa o 20 lat. Wierzył on raczej w teorie Brown-Sequarda, mimo że eksperymenty francuskiego fizjologa miały bardzo’ różne rezultaty.

Chirurgiczne przeszczepianie gruczołów płciowych z bardziej pomyślnymi wynikami udawało się wiedeńskiemu fizjologowi – Eugeniuszowi Steinachowi, który przeprowadzał swoje doświadczenia tylko na zwierzętach.

Woronow postanowił spróbować tego samego na ludziach. Przedtem odmładzał „dla wprawy” kozły, byki i barany, zaszczepiając starym zwierzętom gruczoły płciowe młodych. Woronow był doskonałym chirurgiem. Od kogo jednak pożyczyć gruczołów płciowych dla człowieka? Sądził, że spośród małp szympansy są najbardziej zbliżone do ludzi. A więc transplantacja ich gruczołów płciowych, naturalnie młodych osobników, miała odmładzać starców z gatunku Homo sapiens. Operacje dawały najczęściej interesujące rezultaty, często wręcz zaskakujące. Powracała potencja płciowa, ale rezultat nie trwał dłużej jak 1-3 lat. Powtórna operacja nie pomagała. Gorzej, że nieraz już po kilku miesiącach dobroczynny skutek „odmładzający” mijał, za to starzenie się postępowało bardzo szybko, szybciej niż przed operacją i śmierć zjawiała się wcześniej, niż należało się spodziewać.

Słynny pisarz włoski Papini mawiał: „Za przyczyną Woro- nowa bardziej wzrasta niewinność wśród małp niż nieśmiertelność wśród ludzi”. W dodatku „małpie operacje” nie mogły być ani tanie, ani powszechne. Toteż chirurg Dartignes próbował zastąpić gruczoły płciowe szympansów – gruczołami płciowymi słynnych z żywotności płciowej – królików. Jak określają współcześni, skutki tych zabiegów były rodzajem terapii wewnątrztkanko- wej, działającej powoli, lecz długofalowo.

Dr Doppler z Paryża, Cavazzi z Bolonii (Włochy) i inni. Już Doppler zajął się nie tyle gruczołami płciowymi, co obiegiem krwi oraz tkanką nerwową, otaczającą te gruczoły. Cavazzi wstrzykiwał pod skórę starcom kilka cm3 specjalnej surowicy, otrzymanej z krwi młodych zwierząt. Najczęściej pacjenci wracali do sił, odczuwali poprawę, w szczególności pojawiał się > znowu popęd płciowy i możliwość zaspokojenia go.

Leave a Reply