Lekarze twierdzą, że kobiety są silniejsze biologicznie

Uwidacznia się to w statystyce zachorowań i długości życia. Kobieta jest odporniejsza na choroby i zakażenia łatwiej też znosi trudne warunku życia i łatwiej się do nich dostosowuje. Ujawnia się to już przy urodzeniu. Fakt faktem, że urazy porodowe zdarzają się o 50% częściej chłopcom niż dziewczynkom, u wcześniaków zaś o 80%. W wieku od 5-9 lat śmierć chłopców jest o 44% częstsza niż wśród dziewczynek w wieku 10-14 o 70%, a w latach od 15 do 19 liczba ta sięga 145%).

Dziewczynka rozwija się szybciej niż chłopiec i wcześniej osiąga dojrzałość. Ale najbardziej jaskrawo przewaga biologiczna kobiet uwidacznia się, gdy chodzi o choroby. Jedno z amerykańskich wielkich towarzystw ubezpieczeniowych przeprowadziło w 12 krajach (w latach 1951-53) badania sprawy śmiertelności z powodu chorób serca osób w wieku od 40-74 lat. Np. we Włoszech umiera na serce o i3fl/o więcej mężczyzn niż kobiet w Szwajcarii o 50%) więcej, we Francji o 72°/o, w Kanadzie o 89/o, w USA o roo%, a w Australii aż o 118%.

Kobiety znoszą łatwiej wyższe ciśnienie krwi, które i tak u kobiet po sześćdziesiątce jest nieco wyższe niż“u mężczyzn w tym wieku. (U niewiast wynosi przeciętnie 156/84, a u mężczyzn 145/82 ). Mężczyźni łatwiej ulegają chorobom, częściej zapadają na podagrę, częściej też chorują na wrzód żołądka, czyracznośe itp.

Ponadto śmiertelność płci męskiej jest większa, gdyż giną w wojnach, bójkach, awanturach, również częściej w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach itp. – to już niezależnie od swojej słabości biologicznej, ale od swej – powiedzmy grzecznie – większej przedsiębiorczości.

Leave a Reply