KWESTIA MIESZKANIOWA

Kwestia mieszkaniowa stanowi dla starców zagadnienie bardzo ważne. Wielu od dawna oszczędza nieraz z wysiłkiem, aby uciułać na dach nad głową. Wybierają teren, miejsce, budują domek, ale rzadko zdają sobie sprawę z tego, co im właściwie na starość będzie potrzebne.

Znaną jest rzeczą, że nadchodzi moment, gdy stary człowiek nie powinien dłużej pozostawać sam, nawet jeśli jest przyzwyczajony do załatwiania wszystkich swoich spraw osobiście i nawet wtedy, gdy jego zdrowie nie wymaga opieki lekarskiej czy szpitalnej. Wówczas wielka rola przypada domom starców. Takie czy inne ich typy mamy dziś we wszystkich krajach. Tak zoo np. w Wielkiej Brytanii istnieje około 2000 takich domów z 60 ooo starców. 1/r3 tych domów jest utrzymywana przez organizacje dobroczynne, zależą od lokalnych funduszów.

W każdym takim domu mieszka 30-35 starców, na ogól tej samej płci. W Szwajcarii 25 000 osób powyżej 65 lat żyje w „pensjonatach” publicznych lub prywatnych. W Stanach Zjednoczonych 217 000 osób powyżej 65 lat żyje w tego rodzaju domach specjalnie przeznaczonych na ten cel. Istotny problem, gdzie je budować i jak wyposażyć. Wielu gerontologów zgadza się co do tego, że starców nie należy usuwać ze środowiska miejskiego, jeżeli są z nim związani. Niewątpliwie jednak starzy ludzie powinni mieć wokół siebie spokój, ciszę, przyrodę i jej piękno, dobre powietrze – bo to wszystko daje wypoczynek. Z drugiej zaś strony muszą znajdować się pod stałą opieką lekarską, i to nieraz wybitnych specjalistów, którą może zapewnić w zasadzie tylko duże miasto. Z tych względów na domy dla starców najlepiej nadają się wille czy grupy domków rozmieszczone w parkach w mieście lub wśród zieleni pod miastem, z tym, żeby komunikacja z takim ośrodkiem podmiejskim nie nastręczała trudności. Zaletą systemu pawilonowego czy grupy domków jest to, że daje złudzenie życia indywidualnego, rodzinnego, ale z drugiej strony utrudnia bardzo pracę personelowi i samorządowi domu. Również dla starców niedogodne są zbyt duże odległości, brak natychmiastowej pomocy, usługi, opieki.

Leave a Reply