Immunologia

W dodatku myszy wykazują niemal ten sam rytm biologiczny, co człowiek. Tym bardziej należy więc podkreślić, że samo obserwowanie komórek pod mikroskopem nie mogłoby doprowadzić do odkrycia zegara biologicznego. Było to możliwe wyłącznie poprzez badanie organizmów wykazujących podobny cykl do naszego. Ale za wcześnie jeszcze na ten wniosek, przedstawię go bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Rozpocząłem pracę naukową w latach sześćdziesiątych. W tamtych czasach, mając specjalizację immunologa, czułem się jak jeden ze słynnych podróżników, Kolumb bądź Vasco da Gama. którzy odkrywając Nowe Światy mimo woli przyczynili się do odmienienia biegu historii. Podobnie było w immunologii – granice naszej wiedzy zmieniały się wówczas niemal z dnia na dzień. Naukowcy dopiero zaczynali odkrywać tajemnice układu immunologicznego człowieka. Z mozołem wyodrębniano kolejne komórki produkujące anty- ciała – nasz pancerz ochronny. Poznawano dopiero mechanizmy, dzięki którym komórki zwane limfocytami atakują wirusy, bakterie i wszelkie czynniki uznawane za obce dla organizmu. Z drugiej zaś strony naukowcy desperacko poszukiwali sposobów oszukania układu immunologicznego, które umożliwiłyby przyjmowanie przeszczepów podstawowych organów, takich jak serce czy nerki.

Leave a Reply