Identyfikacja zegara biologicznego

Prowadzi się obecnie wiele prac, finansowanych zarówno ze środków rządowych, jak i funduszy prywatnych, w taki czy inny sposób związanych z procesami starzenia się, lecz żadne z tych projektów nie dotyczą bezpośrednio tychże procesów. W porównaniu z innymi dziedzinami nauki, takimi choćby jak fizyka teoretyczna, w których dokonał się ostatnio olbrzymi postęp, biologia wciąż tkwi jeszcze w epoce kamiennej. Wciąż nie potrafimy znaleźć skutecznego leku na te same przypadłości, które dziesiątkowały ludzkość sto lat temu, i jesteśmy równie bezradni wobec nowych plag. To prawda, że ludzie żyją dłużej: sprawiła to jednak racjonalna dieta, poprawa higieny czy wprowadzenie antybiotyków oraz szczepionek, a nie odkiycie tajników biologii, co naszym zdaniem odgrywa zasadniczą rolę w walce z wszelkimi chorobami. Każda ingerencja w pracę zegara biologicznego i próba powstrzymania procesów starzenia się może się wydatnie przyczynić do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Wierzymy, że zasto sowanie proponowanej przez nas profilaktyki, w dłuższej perspektywie, może przynieść ogółowi społeczeństwa ogromne korzyści.

I ostatni, najważniejszy powód, napisaliśmy tę książkę po to, aby skłonić naszych czytelników do odrzucenia stereotypów na temat starości i starzenia się. Jeśli starość wciąż będzie dla nas czymś odpychającym, jeśli nie ulegnie zmianie pogląd łączący podeszły wiek z nieuchronną degradacją, wówczas sami pozbawimy się możliwości wytargowania dodatkowych lat życia, a przecież chodzi nam jeszcze i o to, by te lata upłynęły w dobrym zdrowiu ciała i ducha.

W pierwszej części książki koncentrujemy się na wynikach badań naukowych, które doprowadziły do identyfikacji zegara biologicznego. Ta podróż w świat nauki poprowadzi czytelnika po całym świecie – od Szwajcarii poprzez Włochy i Rosję, przez wiele różnych laboratoriów, w których Walter przeprowadzał swoje niezwykłe doświadczenia. Opiszemy szczegółowo ów tajemniczy gruczoł, szyszynkę, oraz sposoby jej reagowania na różnorodne bodźce. Za- prezentujemy również całość uzyskanych przez nas danych dotyczących melatoniny.

To oczywiste, że właściwym bohaterem tej książki jest życie. Mamy nadzieję, że czytelnik odbierze „Cud Melatoniny” jako afirmację życia i nabierze odwagi, by przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Nasze przesłanie brzmi bowiem: możemy żyć o wiele dłużej, niż kiedykolwiek mogliśmy marzyć, a co ważniejsze, owe darowane lata mogą upłynąć w takim samym zdrowiu i radości, jakimi cieszymy się za młodu czy w wieku średnim.

Leave a Reply