Grasica przekazuje sygnały przysadce mózgowej

Przysadka jest najważniejszym organem kontrolującym rozwój człowieka – od niemowlęctwa do późnej starości. Jak wcześniej wspomniałem, wytwarza hormon wzrostu, sterujący fizycznym rozwojem dzieci, sprawując jednocześnie kontrolę nad innymi gruczołami, produkującymi hormony płciowe.

Wynik eksperymentu usunięcia młodym myszom grasicy kazał mi postawić kolejne pytanie: czy istnieją powiązania między układem immunologicznym (odpornościowym) a układem dokrewnym, sterującym procesami wzrostu i starzenia się? Postawiłem więc wstępną hipotezę, że przysadka mózgowa, odgrywająca podstawową rolę w rozwoju fizycznym i płciowym człowieka, w jakiś sposób steruje funkcjami grasicy, i odwrotnie. Przygotowałem odpowiednie doświadczenia.

Na początku podałem grupie młodych myszy środek hamujący wytwarzanie hormonów przez przysadkę mózgową. Symulowałem w ten sposób sytuację, w której zwierzęta w ogóle zostałyby pozbawione przysadek. Jak można się było spodziewać, myszy nie rozwijały się prawidłowo. Zaczęły szybko tracić na wadze i coraz bardziej przypominały zwierzęta, którym wcześniej usunąłem grasice. W dodatku u myszy z upośledzoną czynnością przysadki zaobserwowałem szybkie kurczenie się i następnie całkowity zanik grasicy. Proszę jednak pamiętać, że grasica jest częścią układu immunologicznego, uważanego w owym czasie, gdy przeprowadzałem mój eksperyment, za całkowicie odrębny od układu dokrewnego. Ten eksperyment wykazał jednoznacznie, że funkcjonowanie przysadki łączy się z funkcjonowaniem układu immunologicznego. Pozostało jeszcze sprawdzić drugą część hipotezy, to znaczy przekonać się, jak usunięcie grasicy oddziała na przysadkę mózgową. Inaczej mówiąc, zdołałem udowodnić, że przysadka wysyła jakieś sygnały do grasicy, teraz zaś chciałem wykazać, że jest także odwrotnie – grasica przekazuje sygnały przysadce.

Leave a Reply