Główna przyczyna starzenia się ustroju

Gdy porównano kolejne stadia rozwojowe organizmu, to stwierdzono, że embrion – noworodek – młody ustrój jest wyposażony w stosunkowo minimalną masę komórkową, a potężną elektrolitową, sokową w wieku dorosłym zaś w maksymalną masę komórkową, dorównującą elektrolitowej wreszcie u starca komórkowa masa maleje zmniejszając się wraz z masą elektrolitową.

A więc główną przyczyną starzenia się ustroju wg tej teorii będą różnice między masą komórek a masą soków ustrojowych. Tak więc powoli wchodzimy w strefę chemii, fizyki i… elektryczności. Metabolizm, czyli przemiana materii jest całkowicie uzależniona od biologicznej roli tlenu i dwutlenku węgla. A procesy metaboliczne o charakterze fizyko-chemiczno- -elektrycznym, nieprzerwanie rozgrywające się w komórkach i dokoła nich, stanowią płaszczyznę, na której należy szukać rozwiązania zagadki i starości, i w ogóle powstawania, trwania, zakłócania i wygasania zjawiska biologicznego, które nazywamy życiem. Te fizyko-chemiczno-elektryczne reakcje w istocie swej są bardzo burzliwe i gwałtowne. Dzięki jednak mechanizmom je redukującym (głównie dzięki działaniu enzymów) stają się dobroczynne i życiodajne, natomiast gdy są zakłócone, spaczone lub gdy zanikają – prowadzą do śmierci.

Zużywająca się w ciągu życia substancja ustrojowa przystosowuje się do życia i jego wymogów tak długo, dopóki jej metabolizm przebiega rytmicznie i posiada dostateczną siłę. Z czasem jednak biologiczne możliwości tej substancji topnieją, a ich odnowa nie następuje w dostatecznej mierze, do czego przyczyniają się też liczne inne szkodliwe czynniki. Włączają się również, i to dość wcześnie, bo już między 10-20 rokiem życia zmiany w układzie naczyniowym, obejmujące w różnym stopniu poszczególne narządy. Ustrój ochrania swoje naczynia, zwłaszcza włoskowate, jednak gdy zmiany w nich nasilają się i ilość kapilarów się zmniejsza, wówczas organizm za pośrednictwem krwi otrzymuje o wiele mniej tlenu i substancji odżywczych i również mniej sprawnie wydala z komórek dwutlenek węgla oraz tzw. ciała szlakowe, czyli odpadki powstające w procesie przemiany materii.

Leave a Reply