FUNKCJONALNOŚĆ ZDRADZA WIEK

A jednak gerontología nie może zrezygnować z poszukiwań metod, które pomogłyby znaleźć kryterium biologicznego określenia wieku osobników. Chodzi przecież o rzecz może najważniejszą dla człowieka – o opóźnianie starzenia się. Jeśliby się udało wydrzeć tę tajemnicę naturze, to… cóż za nadzieja! Jakież nowe otwarłyby się horyzonty!

Na razie gerontolodzy dalej męczą szczury. Jeśli nie można ustalić zmian morfologicznych, to jednak zdradzają wiek – zmiany funkcjonalne, i to na długo przedtem, zanim „na oko” da się określić, że się starzejemy.

Szczury dojrzewają i są zdolne do rozpłodu w 5-6 miesiącu życia. Po 24 miesiącach szczury są stare. „Starość” ich można już wykryć w wieku od 12-14 miesięcy. Jak? – mierząc temperaturę ciała, która w warunkach normalnych waha się w granicach 37-3S0 C.

Przez swoje obyczaje, namiętności, troski, człowiek nie umiera, ale się zabija. Jeżeli młodego szczura umieścić na jedną godzinę w temp. i° C, to zachowa on swoją ciepłotę, jeśli zaś starego, to temperatura ciała spadnie o 1-23 C. W temperaturach jeszcze niższych od -50 do -io° C różnica będzie jeszcze większa. Szczury młode, to jest j-ą-miesięczne zachowują swoją normalną ciepłotę 12-miesięczne wykazują obniżenie ciepłoty ciała o 2-3° C, a starsze o 5-10° C, przy czym wiele z nich pada jeszcze tego dnia lub nazajutrz.

Tak wóęc wrażliwość na zmiany temperatury, niezdolność organizmu przystosowania się do niskich temperatur, są cechami starości, a w każdym razie zdradzają rozpoczynający się proces starzenia.

Leave a Reply