DOMY STARCÓW – POSTĘP JEST OGROMNY

Ostatnio nowocześnie, z wygodami urządzone nowe domy buduje się u nas w zdrowych miejscowościach, z dobrymi dojazdami, wśród drzew i zieleni, niezbyt daleko od ośrodków miejskich. Pokoje są 1-2 osobowe.

Jest już kilkanaście takich właśnie zbliżonych do „ideału” domów. Należą do nich domy w Skolimowie, Bydgoszczy, Łodzi, Zabrzu, Warszawie (na Grochówie) i in. Każdy z tych domów i zakładów opieki społecznej jest dotowany z budżetu Państwa. W domach rencistów obowiązuje zasada odpłatności. Mieszkańcy otrzymujący rentę oddają z niej 80% na utrzymanie, a 20% zostaje im na wydatki osobiste. Ale przecież nie wszyscy pensjonariusze są rencistami. Przez długi czas sprawy te nie były uregulowane i różne wydziały opieki społecznej różnych rad narodowych rozmaicie je załatwiały. Wreszcie Uchwała (506) Rady Ministrów z 1960 r. (Monitor Polski Nr 13) uporządkowała zagadnienie odpłatności.

Uchwała podaje: „Do ponoszenia kosztów utrzymania całkowicie lub częściowo za pobyt w zakładzie są zobowiązani pensjonariusze pobierający zaopatrzenie emerytalne (rentowe) lub posiadający własne środki utrzymania – i osoby, na których z mocy ustawy ciąży obowiązek alimentacyjny wobec pensjonariuszy nie będących rencistami i nie posiadających własnych środków utrzymania”. Mimo obowiązującej odpłatności subwencjonowanie domów starców z budżetu państwowego jest… ogromne i opłaty trzeba nieraz traktować jako symbol. I tak np. wpływy z odpłatności i? zakładach opieki społecznej (wyłączając rencistów) nie przekraczały dotąd 5 milionów złotych rocznie. Symboliczna odpłatność uznana jednak została za konieczną z paru względów, między innymi – moralnych. Samopoczucie pensjonariusza jest lepsze, gdy wie, że nie mieszka tu z łaski, ale płaci za swoje utrzymanie ponadto nie można pozwolić, aby państwo i społeczeństwo brało na siebie wszystkie obowiązki, które przecież są obowiązkami rodziny. Płacąc alimenty za swojego bliskiego, ojca, matkę, czy kalekę – rodzina czuje się bardziej za tę osobę odpowiedzialna i mocniej z nią związana.

Leave a Reply