CZWÓRKA SKANDYNAWSKA

Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja założyły wspólne towarzystwo gerontologiczne, naukowo-badawcze. Prócz lekarzy, psychologów i specjalistów w skład tego stowarzyszenia weszli także m. in. wybitni politycy, wyżsi urzędnicy państwowi, wy- bitni działacze społeczni. Co trzy lata odbywa się wspólny zjazd, na którym delegaci z czterech państw Północy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wynikami prac. Czwórka skandynawska troszczy się o sprawy bytowe starców.

Państwa te chętnie budują specjalne domy dla emerytów. Przydzielają tam tańszą, po hurtowej cenie żywność, a także przydzielają specjalne opiekunki społeczne, dbające o mieszkańców domu i o zaspokojenie ich potrzeb. Wychodzi się z założenia, że takie domy kalkulują się dużo taniej państwu niż wszelkie zakłady, domy starców itp.

W Norwegii powołano „Komitet dla Spraw Zdrowia Starców”, w którym pracują „urzędnicy i urzędniczki do spraw dobrego samopoczucia”. Są to przeważnie kobiety, które bezinteresownie „umilają” życie starszym ludziom (jak wszędzie, tak i w Norwegii większy jest procent starszych kobiet niż mężczyzn). To umilanie życia polega na odwiedzaniu staruszków, by nie czuli się osamotnieni, na pomocy w pisaniu listów, czytaniu im książek czy gazet, na załatwianiu dla nich zakupów lub formalności w urzędach, na poczcie itp. –

W Norwegii istnieją też „ośrodki zdrowia” dla starych ludzi. Tu unika się słów „starość”, „dom starców”, przytułek. W ośrodkach tego typu mieszkają starcy i korzystają nie tylko z towarzystwa swoich rówieśników, ale i z bezpłatnej pomocy pielęgniarki, doradcy społecznego itd. Starcy mają też swoich bezpłatnych fryzjerów, pedicurzystki, korzystają z bezpłatnych porad prawnych, ze wspólnych świetlic i bibliotek. Urzędnicy do spraw dobrego samopoczucia starają im się o ulgowe bilety do kin i teatrów, a także o inne usługi po ulgowej taryfie.

W Szwecji, starzy ludzie otaczani są troskliwą opieką, podobnie jak w Danii i Norwegii. Szwecja znana jest z tego, że do obywatela kończącego 65 lat w dniu urodzin przychodzi i Sport jest bardziej potrzebny ludziom starym niż młodym.

Iljln listonosz z decyzją przyznającą emeryturę, z pierwszą wypłatą i gratulacjami. Jeśli 6j-letni obywatel czuje się nadal młody i chce pracować, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Umowę o dalszą pracę, taką lub inną, zależnie od jego możliwości może zawsze z przedsiębiorstwem podpisać.

Leave a Reply