CO TO JEST STAROSC

Każdy właściwie wie, co to jest starość każdy umie opisać człowieka starego o smutkach i radościach starości każdy umiałby rozprawiać bardzo długo. Mimo że lekarze wiedzą i umieją dokładnie określić, kiedy śmierć jest spowodowana starością, mimo niezaprzeczalnych olbrzymich postępów wiedzy geróntologicznej, szczególnie w ostatnich latach – bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie: co to jest starość? Jest mnóstwo teorii i hipotez, uczeni całego świata zastanawiają się nad tą zagadką każdy próbuje ją rozwiązać – jak umie, i kiedy już jest u kresu podjętych prac, mówi za Sokratesem: „wiem, że nic nie wiem”. Nawet momentu starzenia się nie można uchwycić wielu gerontologów twierdzi, że starzejemy się od urodzenia, i to w dzieciństwie w największym tempie. Ale na to dowcipnie dodają inni, że takie „starzenie się” warto byłoby powstrzymać w 25 roku życia.

To, że „proces starzenia się polega na stopniowym obniżaniu się zdolności oporu organizmu wobec chorób i urazów, na które narażony jest człowiek w ciągu swego życia” – niczego nie tłumaczy. Pytamy: dlaczego „obniża się zdolność oporu…”? Na czym to polega w istocie? Co się dzieje w organizmie w miarę upływu lat, że właśnie tak jest, a nie inaczej?

No cóż? objawy starości są dobrze znane. I tak np. przeciętnie pojemność płuc człowieka 6o-letoiego wynosi połowę tego co 30-Ietniego żołądek 20-letniego młodzieńca wydziela 2 razy tyle soków trawiennych, co żołądek 6o-ciolatka czynność serca staje się słabsza, powolniejsza słabnie czynność narządów wydzielania wewnętrznego spada przemiana materii i zapotrzebowanie kaloryczne organizmu mózg traci na wadze, a naczynia krwionośne tracą swoją elastyczność i sprężystość. Tkanki organizmu tracą na starość wodę i w miarę postępowania tego procesu w tkankach osadzają się złogi, których nie da się już usunąć. Ale znowu – dlaczego tak się dzieje?

Leave a Reply