Choroby płci pięknej

Płeć piękna, chociaż żyje dłużej, niestety też ma „swoje” choroby. Np. kobiety umierają na raka macicy czy piersi częściej niż mężczyźni na raka gruczołu krokowego. Dawniej dużo kobiet umierało przy połogu przy dzisiejszym jednak stanie wiedzy medycznej taka śmierć jest coraz rzadsza. Kobiety częściej niż mężczyźni wpadają w choroby umysłowe, np. psychozy depresyjno-maniakalne. A także cukrzyca atakuje o 50% więcej kobiet niż mężczyzn. Niemniej płeć żeńska zwana „słabą” jest na ogół silniejsza – biologicznie – od rodzaju męskiego i żyje dłużej. Np. w Stanach Zjednoczonych kobiety żyją dziś przeciętnie 73,6 lat, podczas gdy mężczyźni 67,3 lat. Ale ta różnica w 1890 r. wynosiła zaledwie 2 lata.

Przyrodnicy twierdzą, że po prostu takie jest prawo przyrody. Na 59 zbadanych rodzajów owadów, ptaków, ryb, gadów i ssaków w 58 rodzajach samice żyją dłużej niż samce. W jednym rodzaju jeden tylko gatunek jest wyjątkiem.

A więc większa długowieczność samic w świecie zwierzęcym jest nieomal regułą. Jest to cecha dziedziczna tej płci. Pierwsza liczba oznacza ciśnienie panujące w tętnicach w czasie skurczu serca, druga – w czasie rozkurczu. wiąca zapewne przystosowanie w związku z różnymi formami troski o potomstwo. U wielu stawonogów – na przykład – samce giną tuż po kopulacji (niejako po spełnieniu swego zadania wobec gatunku), samice zaś dopiero po złożeniu jaj i po wyhodowaniu potomstwa. Ale – żeby panom nie było smutno, przedstawimy przykłady mężczyzn, którzy żyli lub żyją dotąd w dobrym zdrowiu bardzo długo i… bardzo pracowicie.

Leave a Reply