BŁOGOSŁAWIONA CISZA

Za jedną z dotkliwych plag XX wieku uważa się hałas, który zdaniem wielu uczonych wpływa na szybkość starzenia się i na rozstrojenie nerwów. Co dziesiąty człowiek w Stanach Zjednoczonych ulega mniejszym lub większym zaburzeniom na tle nerwowym. Jedną z najpoważniejszych przyczyn tego stanu, wg wielu lekarzy – jest hałas. Pediatrzy londyńscy stwierdzają, że niemowlęta urodzone i wychowywane w Londynie są przeważnie opóźnione w rozwoju w stosunku do dzieci urodzonych w spokojniejszych miejscowościach. Jako przyczynę najpoważniejszą podają – hałas.

Nerwowość,i.nadmierną pobudliwość, skłonność do irytacji, nieuprzejmość, kłótliwość, przemęczenie nerwowe i znużenie – tak częste cechy człowieka współczesnego – wielu lekarzy i naukowców tłumaczy m. in. tą bolączką XX wieku.

Nagły, niespodziewany wybuch, strzał, nawet krzyk zza drzwi wywołuje u wielu osób uczucie przestrachu, który u ludzi wrażliwych spowodować może nawet uraz psychiczny. Hałas może wpływać ujemnie na narządy krążenia (bicie serca), oddychania (nie można złapać tchu) i trawienia (zaburzenia powodujące biegunkę z przestrachu).

Dwaj panowie idąc po schodach przystają – “v zadyszani. – Starzejemy się – mówi jeden. .. – No cóż? Kiedy to jest jedyny sposób, aby żyć długo – odpowiada drugi. Hałas utrudnia skupienie uwagi, przeszkadza w pracy umysłowej i fizycznej. Robotnicy pracujący w stałym huku hal fabrycznych często cierpią na bóle głowy zależnie od wrażliwości popadają w rozmaite nerwice czy też nawet – halucynacje słuchowe i żyją krócej.

Leave a Reply