Badania dotyczące starości i starzenia się

Pragniemy przekonać naszych kolegów-Iekarzy i farmakologów oraz wszelkie autorytety medyczne, że możemy powstrzymać wiele patologii wieku podeszłego. Zarówno władze, jak i opinia publiczna muszą poprzeć badania, które zmierzają do likwidacji bądź ograniczenia tak zwanego zespołu wieku starczego.

Mam siedemdziesiąt lat i ku swemu zaskoczeniu zacząłem sobie nagle uświadamiać nieuchronność śmierci. Nie chcę i nie mogę czekać jeszcze trzydzieści lat na powszechne zastosowanie pewnych terapii. Nie mam zamiaru patrzeć bezsilnie, jak mój instynkt twórczy, zdolność odczuwania piękna otaczającego mnie świata oraz możliwość przeżywania doznań cielesnych zanikają na skutek procesu, który według naszych badań da się nie tylko zahamować, lecz nawet w pewnym stopniu cofnąć.

Nie napisaliśmy jednak tej książki wyłącznie z pobudek osobistych. Chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na wszelkie badania dotyczące starości i starzenia się. To ważna i aktualna kwestia. Średni wiek mieszkańców Stanów Zjednoczonych dość szybko wzrasta. Już niedługo pierwsze pokolenie wyżu demograficznego, czyli ludzi urodzonych tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, osiągnie pięćdziesiątkę. Właśnie to pokolenie w sposób niekwestionowany przyczyniło się do znacznego podniesienia poziomu życia naszego społeczeństwa, jakże dziś różnego od poziomu życia ich rodziców i dziadków. Dokonywało olbrzymich zmian w każdej dziedzinie, a teraz, dzięki naszemu odkryciu, to samo pokolenie będzie mogło opóźnić nieuchronne procesy starze nia się.

Walter i ja jesteśmy głęboko przekonani, że nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością. Życzymy wszystkim państwu dobrego zdrowia oraz wielu lat życia.

Leave a Reply