Archive for Wrzesień 25th, 2017

ROŻNE ASPEKTY PROBLEMU STAROŚCI

Obecne ruchy populacyjne w Europie wskazują na to, że procent osób obarczonych dziećmi poniżej 15 lat i dorosłymi powyżej 65 lat pozostanie prawdopodobnie stały jeszcze przez około 20 lat, gdyż zmniejszenie się procentu dzieci poniżej 15 lat będzie zrównoważone wzrostem procentu dorosłych powyżej 6j lat. Gdyby dorośli starzejąc się mogli zachować całą swoją aktywność, nie byłoby tego trudnego problemu ekonomicznego, przed którym stoją wszystkie państwa. Niestety, niedomagania i choroby osób w starszym wieku zmniejszają ich produktywność.

»