Archive for Wrzesień 14th, 2017

WIEDZA SPOŁECZNA

Zdrowie jest słusznie uważane za najcenniejszy skarb. Ale zły stan zdrowia i osłabienie towarzyszą niestety bardzo często starości. Wzrastająca długowieczność ludności wymaga doskonalenia lecznictwa i… różnych pomocy technicznych, jak np. aparatów słuchowych, okularów, zębów sztucznych itp.

»