Archive for Wrzesień 11th, 2017

Wniosek Zajączkowskiego

Niemniej gesty, tricki, sztuczki, postawa, ruchy całego ciała podczas pokazu sztuk magicznych znamionowały wielkiego artystę, mistrza nad mistrze. Zajączkowski, dla którego występ był przeznaczony, sam przyznaje, iż były chwile, gdy zapominał, że ma przed sobą zniedołężniałego pacjenta, a widział tylko doskonałego sztukmistrza. Tak jak przez całe życie, tak i obecnie mógłby człowiek ten, niepoczytalny w normalnych sprawach życia, robić furorę swoją sztuką na scenie i porywać widownię.

»