Archive for Sierpień 10th, 2017

KARTOTEKA DŁUGOWIECZNYCH CZ. II

Ciekawe, że wg badań Instytutu, wszyscy ci starcy żyli w małżeństwie po 50-80, 100 lat i więcej. Np. w obwodzie charkowskim, więc najbliższym, gdzie miano możność najdokładniejszego zbadania życia starców, znaleziono tylko jednego wśród wszystkich długowiecznych, który był kawalerem. 1/ starców dotąd żyje w małżeństwie. Prawie wszyscy brali ślub tylko raz, nieliczni po 2 i więcej razy. Np. Paweł Cidibran ożenił się ponownie w 80 roku życia, Wasyl Szumiłło w 93, a Teodor Gorkowiec w 94 roku życia. 80% zbadanych starców jadało zwykłe, naturalne pokarmy, spożywane na wsi. Z charkowskich długowiecznych 50% mężczyzn i 30% kobiet oświadczyło, że nigdy na nic nie chorowali i nigdy nie używali lekarstw. Większość ma dobry wzrok 30% mężczyzn i 10% kobiet zachowało prawie wszystkie zęby. Niemal wszyscy pracowali na roli, najczęściej bardzo ciężko, np.

»