Archive for Lipiec 17th, 2017

DOJRZAŁOŚĆ UCZUCIOWA CZ. II

Dojrzałość uczuciowa zyskuje, gdy jest powiązana z rozwojem intelektualnym człowieka, ale niestety nie zawsze te dwie cechy chodzą w parze. W życiu nieraz spotyka się ludzi na wysokich stanowiskach, na katedrach profesorskich itp., którzy mając wysoki poziom intelektualny, odznaczają się niskim poziomem dojrzałości uczuciowej jest to dla nich i dla otoczenia często źródłem poważnych konfliktów i zawsze – pomniejszeniem ich wydolności społecznej.

»