Archive for Lipiec 7th, 2017

BŁOGOSŁAWIONA CISZA

Za jedną z dotkliwych plag XX wieku uważa się hałas, który zdaniem wielu uczonych wpływa na szybkość starzenia się i na rozstrojenie nerwów. Co dziesiąty człowiek w Stanach Zjednoczonych ulega mniejszym lub większym zaburzeniom na tle nerwowym. Jedną z najpoważniejszych przyczyn tego stanu, wg wielu lekarzy – jest hałas. Pediatrzy londyńscy stwierdzają, że niemowlęta urodzone i wychowywane w Londynie są przeważnie opóźnione w rozwoju w stosunku do dzieci urodzonych w spokojniejszych miejscowościach. Jako przyczynę najpoważniejszą podają – hałas.

»

BŁOGOSŁAWIONA CISZA CZ. II

Ale mimo przyzwyczajenia do hałasu czy to w czasie snu, pracy, czy odpoczynku (np. ciągle słuchanie radia, stukot maszyny do pisania, gwar rozmów itp.), nawet nie zdając sobie z tego niekiedy sprawy, narażamy nasz system nerwowy na ciągłe napięcie i stan podniecenia. Uzasadnione chyba jest przekonanie, że pisarze mogą dożyć późnej starości raczej niż dziennikarze. Pisarze bowiem najczęściej pracują w ciszy, a dziennikarze w gwarze i hałasie.

»