Archive for Czerwiec 24th, 2017

ROŻNE ASPEKTY PROBLEMU STAROŚCI CZ. II

Problem zapewnienia wszystkim emerytom wystarczającej emerytury jest niesłychanie skomplikowany i zazębia się z wielu innymi problemami społecznymi. W wielu krajach kapitalistycznych łączy się np. ściśle z kwestią bezrobocia. Chcąc zaj pobiec jego wzrostowi, próbowano opóźniać wiek młodych, których wolno zatrudniać, i obniżać wiek tych, których odsyłano na emeryturę oraz stosować politykę różnicowania płacy. Pracownicy starzy mają potrzeby skromniejsze niż młodzi i zgadzają się nieraz pracować za niższą płacę. W niektórych przedsiębiorstwach założono kasy emerytalne dało to w efekcie powiększenie ucieczki od pracy w wieku wyznaczonym prawem. Liczba osób w krajach kapitalistycznych, które wystąpiły z pracy mając 6j lat, jest 4 razy większa w przedsiębiorstwach, gdzie system kas istnieje, niż w tych, gdzie go nie ma.

»

W KRAJACH SOCJALIZMU

W przeciwieństwie do krajów kapitalistycznych, gdzie jak widzieliśmy sprawa opieki nad starcami i zaopatrzenia materialnego na starość jest rozwiązywana bardzo różnie i przez różne czynniki społeczne, w krajach socjalistycznych przysługuje ona ustawowo ludziom pracy i realizuje ją państwo.

»

POCHWAŁA STAROŚCI CZ. III

Wszystko to wskazuje, jak spontaniczność, oryginalność i bujna energia młodości z biegiem przybywania lat zostają zrównoważone przez: bogactwo wiedzy, doświadczony sąd i wytrwałą ciągłość zainteresowań i pracy. Przy pomyślnie przebiegającym procesie starzenia się człowiek w miarę upływu lat może tracić wąskie, egoistyczne zainteresowania i namiętności. Punkt ciężkości jego zainteresowań uczuciowych przesuwa się nieraz z własnego „ja” na sprawy społeczne, ogólne, nie związane bezpośrednio z jego interesami zachowania i zdobywania życia. Mogą też wzrastać, pogłębiać się lub wprost powstawać od nowa zainteresowania z dziedziny nauki, sztuki, filozofii, spraw społecznych i politycznych.

»

CZY ZWYCIĘŻY CHEMIA CZ .II

„Polowanie” na elastazę kończyło się ciągłym „pudłowa- niem”. Wreszcie 10 lat temu wyizolowano ten enzym z trzustki zwierząt, ale w tak skąpej ilości, że rozpoczęcie badań na szerszą skalę nie było – praktycznie biorąc – możliwe.

»

NAJZDROWSZY CHLEB ŚWIATA CZ. II

Kndckebrbd powędrował bowiem do laboratoriów i pracowni badawczych, które po dokładnych, długotrwałych badaniach wydały mu nadzwyczajną „cenzurkę”. Orzekły bowiem, że szwedzki kndckebrbd z Dalekarken jest najzdrowszym Chlebem świata. Zawiera takie skarby ziarna, jak witaminy, sole mineralne, białko, tłuszcze, a także węglowodany i błonnik. Prażone przed zmieleniem ziarno ma łuski popękane i dlatego żołądek oraz jelita przyjmują z dużą łatwością błonnik. Ze wszystkich chlebów świata ten najłatwiej wiąże kwasy, nie powoduje wzdęć, a przeciwnie – łagodzi i uśmierza fermentację. Jest suchy, a równocześnie łatwy do gryzienia i żucia, Kndckebrbd ukazywał się u nas po wojnie, wypiekała go fabryka bydgoska.

»

PROFESOR MATEMATYKI

98-letni emerytowany profesor Ynatematyki przybył do Instytutu we wrześniu 1952 roku z objawami daleko posuniętej miażdżycy. Nie mógł opuszczać łóżka o własnych siłach, Mięśnie twarzy i całego ciała były zwiotczałe, skóra pomarszczona i pokryta barwnikowymi plamami starczymi, na powiekach tzw. „kępki żółte”.

»

MIASTECZKO OSÓB STARSZYCH

„Starość nie zależy od lat, ale od otoczenia” – taka jest powszechna opinia w Danii. W sercu ruchliwego miasta, jakim jest Kopenhaga, znajduje się „De Gamles By”, to znaczy „miasteczko osób starszych”. Tam wiodą swój żywot, regulowany potrzebami, zdolnościami i zainteresowaniami, mieszkańcy, z których żaden nie ma mniej niż 60 lat, a wielu dobiega setki.

»