Archive for Wrzesień 24th, 2015

GEWNASTIKA, SPORT, TANIEC

Jak to? – te trzy rzeczy dla starszych ludzi? Niech sobie posiedzą w fotelu, a – na miłość boską – nie puszczają się w tany lub w zabawę piłką! Hm, cóż! Takie właśnie były dawne za- _ patrywania na starość. Dziś jednak jest odwrotnie. Dziś mówi się nawet o tym, że sport jest bardziej potrzebny ludziom starym niż młodym. 15 minut ćwiczeń gimnastycznych rano i wieczorem bardziej przedłuża życie niż wszelkie eliksiry młodości, byleby je wykonywać codziennie, systematycznie, stale.

»

Liczba ludzi starych wciąż wzrasta i będzie wzrastać

Ludzie starzy nieraz sami skazują się na kalectwo, niedołęstwo, inwalidztwo i wreszcie na śmierć, nie podejmując leczenia lub lecząc się nie tak intensywnie, jak by należało. Np. Stany Zjednoczone mają ponad 23 miliony osób dotknię- tych chorobami chronicznymi lub kalectwem. Wliczono w tę liczbę m. in. chorych na serce, na cukrzycę, głuchych, niewidomych, więcej niż milion osób po amputacjach i około miliona z porażeniami jednej połowy ciała (hemiplegia). Oto co mówi amerykański lekarz H. A. Rusk: – „Jeśli nie poprawimy naszej akcji ratowania zdrowia ludzi starych, to w 1980 r. w Ameryce na każdego aktywnego pracownika będzie przypadał jeden niedołężny starzec.” A ileż chorych starych ludzi jest w innych krajach?

»