Archive for Wrzesień 19th, 2015

ANTIDOTUM STAROŚCI

Dr Julian Górecki, znany internista i diagnosta warszawski, od wielu lat interesuje się chorobami starości, a więc geriatrią, i to szczególnie z punktu widzenia społecznego. Jako społecznik (przez dłuższy czas pełnił funkcję radnego Warszawy) uważa, zgodnie z naszymi poprzednimi wywodami, że nikt bardziej nie potrzebuje kontaktu ze światem jak ludzie starsi. Nikt nie jest bardziej od nich nieszczęśliwy, gdy przeżywa tragedię nieprzydatności, niepotrzebności. Górecki opiera swoje wywody na długoletniej obserwacji starych ludzi, pacjentów szpitali. Czując się niepotrzebni w rodzinie lub będąc samotni, wolą szpital, a nawet śmierć w szpitalu niż powrót do domu. Zresztą dom w sensie „ciepła rodzinnego” dla wielu z nich nie istnieje. Szpital, opieka lekarska – mówi Górecki – dają im złudzenie potrzebności.

»