Archive for Wrzesień 8th, 2015

Psychiatra amerykański Chauncey D. Leske

Młodym ludziom trudniej jest uzyskać dojrzałość uczuciową niż starszym wiekiem. Im człowiek jest młodszy i bardziej dynamiczny, tym większe przeżywa napięcia, osiąga szczęście przelotne, przeplatane bolesnymi rozterkami, wielotorowością swych dążeń. Starszym ludziom, zdrowym fizycznie, psychicznie i umysłowo sam proces starzenia ułatwia niejako pogłębianie się ich dojrzałego uczuciowo spojrzenia na siebie i otaczający świat. Młodzi wciąż muszą w sobie uzgadniać przeróżne przeciwstawne, sprzeczne tendencje, a popędowość biologiczna jest raczej czynnikiem hamującym. Zależnie od wieku – to już i są sprawy indywidualne – zmniejsza się powoli ostrość doznań zmysłowych i zmniejszają się napięcia uczuciowe. Intelekt na tym korzysta i zdobywa większą zdolność skupiania się. Oto dlaczego łatwiej być dojrzałym uczuciowo w starszym wieku.

»