Archive for Wrzesień 4th, 2015

POMOC JEST POTRZEBNA

Trzeba pamiętać, że rentę w Polsce pobiera około 1192 tysięcy osób. W domach dla rencistów znajduje się około 20 000 osób (dane z 1960 r,). Niemało rencistów pracuje nadal w swoim starym lub nowym, mniej męczącym zawodzie, wielu pracuje społecznie.

»

OSTATNIE BADANIA ROKUJĄ NADZIEJE…

Odkąd odkryto radioaktywność, niewiele jest dziedzin wiedzy, w których by z niej nie korzystano. A więc i w geronto- logii posługują się uczeni radioaktywnym jodem do badania aktywności gruczołu tarczycowego lub nerek. Jak dotąd, rewelacji w tej dziedzinie nie ma.

»